Blog Archives

ResearchKit: platforma do badań klinicznych od Apple – czy mamy przełom?

This gallery contains 10 photos.

Originally posted on Efektywny Lekarz:
Bez badań klinicznych nie byłoby postępu w medycynie. Ich przeprowadzanie jest jednak nie tylko kosztowne i czasochłonne, ale też często trudno zebrać odpowiednią grupę uczestników, która systematycznie będzie brała udział w badaniu. Dodatkowo wykrycie pewnych zależności…

Gallery | Leave a comment