Monthly Archives: February 2019

Wykłady na kursie specjalizacyjnym – transplantologia

Opublikowałem dwa nowe wykłady dla lekarzy: 2019 02 Przeszczepianie szpiku w chorobach z autoagresji 2019 HSCT in AD – wykład na kursie specjalizacyjnym 2019 02 Odmiany transplantacji i techniki przeszczepiania 2019 Odmiany transplantacji i technika przeszczepiania – wykład na kursie specjalizacyjnym  

Posted in Uncategorized | Leave a comment